Nettisivujen rooli MaaSissa

Markkinointi palveluna (Marketing as a Service eli MaaS) tarkoittaa kumppanuutta, jossa toiminnoista riippumatta pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet. Tavoitteiden asettamisen jälkeen tehdään päätökset käytettävistä alustoista ja kanavista sekä muista markkinointitoimenpiteistä.

Siitä huolimatta, että kanavat ja keinot päätetään tapauskohtaisesti, on kuitenkin yksi kanava, joka lähes aina on osa toimivaa markkinointikoneistoa. Nettisivuja voi ajatella liimana, jonka avulla markkinoinnin eri osa-alueet saadaan palvelemaan samaa tavoitetta. Tarvitaanko liidejä? Tarvitaanko tietoa kävijöiden käyttäytymisestä? Halutaanko myydä tuotteita tai palveluita verkkokaupan kautta? Kaikissa näistä oleellisessa osassa ovat nettisivut.

Toiminnallisuus on tärkeintä

Usein ajatellaan, että nettisivujen tulee olla viimeisen päälle, tai ainakin näyttää siltä. Monet alan toimijat ovat, toisaalta aivan oikeutetusti, hyvin kriittisiä sen suhteen, miltä nettisivujen tulee näyttää. On toki totta, että tietynlainen standardi olisi hyvä pitää, että nettisivut näyttäisivät nykyaikaisilta. Pitää kuitenkin muistaa, että nettisivujen ulkoasulla on lopulta varsin vähän merkitystä, vaikka sen käyntikorttina tai liidinkeräyksen alustana on toki hyvä olla mahdollisimman kutsuvan näköinen.

Tärkeintä nettisivuissa on kuitenkin se, saadaanko niiden avulla tuettua MaaS-tavoitteita. Jos tavoitteena on nostaa liidigenerointia viisinkertaiseksi ja liidimagneetteja ei lisätä tai muuteta, miten tavoitteeseen voidaan edes päästä? On siis kriittistä, että nettisivuja hyödynnetään taktisissa tai strategisissa suunnitelmissa. Tämän vuoksi tulee varmistaa, että nettisivut toimivat teknisesti moitteettomasti. Lisäksi käyttäjäkokemusta on syytä tarpeen mukaan kehittää, jotta kävijät saadaan suorittamaan haluttu toiminto.

Joissakin tapauksissa on perusteltua panostaa näyttävyyteen. Etenkin sivuston uusimisvaiheessa on hyvä ajankohta päivittää sivuston ulkoasua. Pitää kuitenkin muistaa, että myös ulkoasulla tulisi olla jonkinlainen rooli tässä yhtälössä. Paras tilanne on se, että uudella ulkoasulla pystytään tukemaan asetettuihin tavoitteisiin pääsyä.

Nettisivujen kehittämistoimenpiteillä on mahdollista nostaa esimerkiksi liidien määrää
Nettisivujen kehittämistoimenpiteillä on mahdollista nostaa esimerkiksi liidien määrää

Ylläpitoon on syytä panostaa

Kuten sanottua, nettisivujen toimivuus on tärkeää. Se tarkoittaa myös teknistä toimivuutta, joka on syytä varmistaa jollakin tavalla. MaaS-kumppanuudessa ylläpito voidaan hoitaa eri tavoin. Yleensä paras vaihtoehto on se, että nettisivuja ylläpitää kumppani, jonka kanssa yhteistyö sujuu mutkattomasti. Se voi olla kolmas osapuoli tai MaaS-kumppani, tai joissain tapauksissa asiakas itse.

Joka tapauksessa MaaS-kumppanilla on syytä olla tietotaitoa nettisivujen toiminnasta ja ylläpidosta. Palvelujen konsolidointi nimittäin on tarpeen tulle helpompaa, jos valmiudet tähän löytyvät. MaaS-kumppani ymmärtää, että toimivaa ratkaisua tai yhteistyötä ei ole syytä muuttaa, mutta eri skenaarioihin tulee varautua. Markkinoinnin keskeytyminen on viimeisin asia, mitä palvelumuotoiselta markkinoinnilta halutaan.

Monet tekniset seikat ohjaavat nettisivujen ylläpitoa ja kehitystä, tärkeimpinä nopeus, vakaus ja turvallisuus. Myös kehitykseen ja ylläpitoon on syytä panostaa riittävästi. Joskus riittävän nopeuden saavuttamiseksi on panostettava erityisesti palvelininfrastuktuuriin. Nopeuteen ei kuitenkaan kannata pyrkiä vakauden, turvallisuuden tai käytettävyyden kustannuksella. On syytä huomioida myös se, että nettisivujen sisältöä tulisi pystyä päivittämään mahdollisimman vaivattomasti. Valitettavan usein jostakin em. vaatimuksista on tingittävä. Esimerkiksi nopeus ja turvallisuus on helppo taata staattisilla nettisivuilla, mutta tällainen ratkaisu saattaa aiheuttaa hankaluuksia vakauteen ja sisällönhallintaan liittyen.

Esimerkiksi WordPress antaa mahdollisuuden tehokkaaseen sisällön hallinntaan
Esimerkiksi WordPress antaa mahdollisuuden tehokkaaseen sisällön hallintaan

Tekniikka on toissijaista

Vuosien varrella olemme markkinointikumppanina nähneet käytettävän jos jonkinmoista nettisivuratkaisua. Olemme olleet mukana toteuttamassa tai ylläpitämässä mm. Reactilla, WordPressillä, Liquidblocksilla, Squarespacella ja staattisilla tekniikoilla rakennettuja nettisivuja.

Näitä on MaaS-näkökulmassa vaikea laittaa paremmusjärjestykseen, vaikka teknisessä mielessä se ei olisikaan kovin vaikeaa. Tärkeintä on, että käytetään sopivaa ja riittävää työkalua oikeaan tarkoitukseen. Tässä mielessä ehkä suurin eroavaisuus eri alustojen välillä tulee siitä, kuinka hyvin alusta on muokattavissa, kun tarpeet muuttuvat. Lisäksi eri alustojen välillä on paljon eroja siinä, kuinka hyvin ne soveltuvat sisältöjen hallintaan.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi on tärkeää, että sivuston käyntejä ja käyttäytymistä pystyy mittaamaan. Lähtökohtaisesti kaikilla alustoilla pystytään asettamaan seurantakoodeja, mutta joissakin tapauksissa niiden toimivuus voi olla hankala varmistaa. Onkin erittäin tärkeää, että seurantaan suhtaudutaan riittävällä vakavuudella, sillä ilman toimivaa seurantaa nettisivujen hyöty jää MaaSin näkökulmasta varsin pieneksi. Useissa tapauksissa markkinoinnin raportointi perustuu pääasiallisesti nettisivuilta kerättyyn tietoon. Eri mainosalustoilta toki kerätään kampanjoihin liittyvää tietoa, mutta ilman nettisivujen seurantaa tämä tieto jää puutteelliseksi. Mitä tapahtuu kun kävijä klikkaa mainosta?

Seurannan ja mittaamisen suhteen elämme varsin mielenkiintoisia aikoja. Google Analytics todetaan lähes kuukausittain laittomaksi uudessa Euroopan maassa, mutta yhtä kehittyneitä vaihtoehtoja seurantaan on kovin vähän. Suomessa palvelua ei ole vielä todettu laittomaksi, mutta lienee vain ajan kysymys, milloin näin tapahtuu. Palvelun käytön keskeyttämistä tullaan todennäköisesti suosittelemaan ennemmin tai myöhemmin, ja aikataulua sen uudelleen käyttöön ottamisesta voi vain arvailla. Tämän vuoksi onkin tärkeää herätä määrittämään vaihtoehtoisia seurantatapoja hyvissä ajoin. Esimerkiksi Aboad tarjoaa asiakkailleen seurantaa aina myös vaihtoehtoisia palveluita käyttäen.

Yksi alusta muiden joukossa

Nettisivuihin on syytä suhtautua samalla vakavuudella kuin muihinkin markkinoinnin työkaluihin ja alustoihin. Niihin ei tule etenkään kiintyä liikaa, mikä tuntuu olevan varsin yleistä. Liika kiintyminen aiheuttaa sen, että nettisivujen roolia ei tarkastella tarpeeksi kriittisesti. Joskus tähän liittyy resurssien puute; nettisivujen päivittämiseen ei joko haluta tai pystytä käyttämään resurssia, ja niiden toimivuus heikkenee.

Toinen ääripää on nettisivujen tärkeyden vähättely. Lähes aina syynä vähättelyyn ovat joko huonot kokemukset nettisivujen ylläpidosta tai alunperin visuaalisuus edellä tehdyt nettisivut, jotka eivät kuitenkaan ole kestäneet aikaa. Nettisivutoimittajan valinta on näissä tapauksissa epäonnistunut ja saattaa olla haastavaa luottaa muihinkaan toimijoihin.

Vähättelyä on omalla kohdallani tullut vastaan vähemmän, mutta se on muodostunut joissain tapauksissa ongelmaksi. Näissä tapauksissa perustelemme resurssitarpeen kerätyllä datalla, ja yleensä siihen suhtaudutaan myönteisesti.

Asiat tärkeysjärjestykseen

Näiden vuosien aikana, joina olen työskennellyt nettisivujen parissa, tärkeimmäksi asiaksi on kulminoitunut kysymys “mitä nettisivuilla halutaan saavuttaa?”. Vastaus tähän kysymykseen asettaa selvän tien siihen, millaiset nettisivujen tulisi toiminnallisuudeltaan sekä visuaalisuudeltaan olla ja mikä niiden rooli markkinoinnissa oikeasti on.

Aboadin näkemyksen mukaan nettisivujen rooli MaaSissa on erittäin tärkeä. Riippuen tavoitteista jotkin ominaisuudet korostuvat toisia enemmän. Tällä hetkellä nettisivuja käytetään yhä useammin pääasiallisesti materiaalin jakamiseen ja liidien keräämiseen. Nämä asiat auttavat sinua tarkastelemaan nettisivujasi tai tulevaa nettisivuprojektia kriittisemmin:

  • Mitkä ovat markkinoinnin tavoitteet ja tukevatko nettisivut niitä?
  • Onko nettisivujen ylläpito järjestetty ja suunniteltu joustavaksi?
  • Miten sisällönhallinta on suunniteltu tehtävän?
  • Mitä muita markkinointialustoja käytetään ja miten ne toimivat yhdessä nettisivujen kanssa?
  • Varmista, että nettisivujen mittaus toimii ja se kestää myös mahdolliset lakimuutokset tulevaisuudessa

Ota yhteyttä, ja selvitetään, miten voimme auttaa sinua nettisivuasioissa MaaSin keinoin.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly