Montako ammattilaista tarvitaan tekemään nettisivut?

Nettisivujen tekeminen ja siihen liittyvät prosessit ovat monimutkaistuneet viime vuosina erittäin nopeasti. Monille alaa seuraamattomille voi olla varsin epäselvää, minkälaisia ammattilaisia vaaditaan, jotta lopputuloksena on modernit, toimivat ja tyylikkäät nettisivut.

Eri roolit nettisivujen tuottamisessa voidaan jakaa karkeasti web-suunnittelijoihin ja web-kehittäjiin. Prosessi ei oikeasti aina ole näin yksinkertainen, mutta käytetään tätä nyt esimerkkinä.

Kaikki alkaa suunnittelijan kynästä

Web-sunnittelu (web design) on ehkä käytetyin ja tunnetuin termi. Se on sitä syystä, sillä oikeastaan kaikki nettisivulla käyttäjälle näkyvä (ja näkymätön!) ulkoasu on web-suunnittelijan tekosia. Nimikkeensä mukaisesti web-suunnittelija suunnittelee sivuston ulkoasun toimitettujen tavoitteiden, viimeistellyn sisällön (teksti) ja parhaiden käytettävyysperiaatteiden perusteella.

Tämän henkilön pääasiallisia työkaluja ovat esimerkiksi Photoshop, Illustrator tai nykyään Mac-maailmassa villitsevä Sketch. Web-suunnittelija käytännössä piirtää sivuston ja määrittelee erilaiset käytettävyyttä ja immersiota parantavat animaatiot.

Jopa web-suunnittelussa voidaan erotella ammattilaisia erilaisiin pienempiin ryhmiin. Esimerkiksi sivuston käyttökokemus (user experience, UX) on nykyään niin tärkeässä roolissa, että monet ovat erikoistuneet siihen.

Kehittäjiä on monenlaisia

Siinä missä web-suunnittelijan pääasiallinen työkalu on kuvankäsittelyohjelma, käyttävät web-kehittäjät tekstieditoria sekä usein myös komentokehoitetta. Ai miksi? Siksi, että he kirjoittavat sivuston rakentamiseen tarvittavan koodin web-suunnittelijan antamien ”piirrosten” pohjalta.

Kuten sunnittelunkin kanssa, myös kehitys voidaan jakaa tarkempiin osa-alueisiin. Yleensä helpoin jako tehdään frontend– ja backend-kehittäjiin. Nämä molemmat ovat tärkeitä osa-alueita, mutta jako on verrattain uusi. Vielä joitain vuosia sitten saattoi törmätä ”webmastereihin”, jotka hoitivat koko sivuston koodaamisen. Monesti edelleen sama henkilö vastaa sekä frontendin että backendin koodaamisesta.

Frontend-kehittäjät keskittyvät pääasiassa koodaamaan käyttäjälle näkyvät osat sivustoa. Periaatteessa he siis ottavat web-suunnittelijan tekemän ”piirroksen”, erottelevat siitä eri elementit ja koodaavat käyttäjälle näkyvän sivuston, frontendin. He tekevät sivustosta responsiivisen, interaktiivisen ja helppokäyttöisen. Ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi HTML, CSS ja Javascript.

Backend-kehittäjän työ on vähän toisenlaista. He keskittyvät lähinnä sivuston taustajärjestelmän toimivuuteen ja optimointiin. Nämä henkilöt yhdistävät esimerkiksi rakentavat tietokannan ja tekevät tarvittavat liitokset frontend-kehittäjän koodaamaan sivustoon.

Se, mitä backend-kehittäjä tekee, on siis käyttäjälle yleensä näkymätöntä – silloin kun kaikki toimii. Kun jokin asia menee taustajärjestelmässä (backend) rikki, yleensä käyttäjä huomaa tämän varsin nopeasti. Backend-kehittäjien käyttämiä ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi PHP, Ruby ja itse asiassa myös Javascript.

Ei kahta ilman kolmatta

Täydellisessä maailmassa sivustoasi ovat kehittämässä siis kaikki edellämainitut ammattilaiset: web-suunnittelija, UX-suunnittelija, backend-kehittäjä sekä frontend-kehittäjä. Tämä on mahdollista yleensä suuren budjetin toteutuksissa, mutta pienemmissä toteutuksissa näiden rajat yleensä hämärtyvät. Pienemmissä yrityksissä ja toteutuksissa on yleensä mukana korkeintaan kaksi henkilöä. Kyllä, web-kehittäjä ja web-suunnittelija. Joskus nämä ovat yksi ja sama henkilö.

Modernin nettisivuston tuottaminen ei olekaan enää niin yksinkertaista. Tekniikan sekä maailman kehittyessä tarvitaan yhä yksityiskohtaisempiin osa-alueisiin erikoistuneita ammattilaisia. Kyseessä ei ole kovin uusi asia, sillä tällä tavalla esimerkiksi tiede on kehittynyt ajan myötä. Mitä enemmän tiedämme ympäröivästä maailmasta, sen vaikeampaa yhden henkilön on olla ammattilainen kaikissa tarpeellisissa osa-alueissa.

Kirjoittaja

Chief Technology Officer

Samu on tekniikan mies ja se näkyy. Välillä propellit viuhuvat liiankin voimakkaasti. Aika ajoin Samu osaa kommunikoida myös normaalin ihmisen tavoin.