Miten opiskelun ja työn yhdistäminen onnistuu Aboadilla?

Olen työskennellyt lähes koko opiskeluaikani osa-aikaisena erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Aika ajoin olen paininut työn ja opiskelun yhdistämisessä, mutta Aboadilla työskenteleminen on eronnut varsinkin tässä suhteessa oleellisesti muista töistäni. Työn joustavuuden ansiosta viikkoni ovatkin hyvin vaihtelevia.

Maanantaini alkavat yleensä etänä maanantaipalaverilla, jossa käymme läpi kuulumisia ja tulevan viikon tehtäviä. Vielä opiskelevana aboadilaisena ilmoitan myös tulevan viikon aikatauluni, jotta muut tietävät työtilanteeni.

Palaverin jälkeen hoidan muutaman raportoinnin ja suunnittelen viimeistään viikon aikatauluni, jos en ole sitä jo perjantaina tehnyt. Lisäksi tarkistan koulutöideni deadlinet ja pyrin aikatauluttamaan viikon mahdollisimman järkevästi. Normaalisti teen noin 5-15 tuntia töitä, minkä olen kokenut melko sopivaksi määräksi opiskelujen ohessa. Opiskelen markkinoinnin johtamisen maisteriohjelmassa ja läsnäolopakollisten kurssien takia vapaat työajat ja etätyön mahdollisuus tarjoavat mahdollisuuden aikatauluttaa viikon koulun ehdoilla.

Koen myös, että esimerkiksi sisällön tuotantoon liittyvissä tehtävissä joustava työaika on ehdoton. Ainakaan omalla kohdalla en voi pakottaa sisällön luomista, vaan tarvitsen siihen tietynlaisen flow-tilan. Flow ei nimittäin katso aikaa eikä paikkaa.

Tiistaista torstaihin työskentelen vaihtuvien projektien parissa ja tuen tiimiäni parhaani mukaan ja resurssieni rajoissa. Palavereita saattaa ilmaantua pitkin viikkoa ja pyrin säännöllisesti tarkkailemaan sähköpostiani kriittisten töiden tai palaverikutsujen ilmaantuessa.

Perjantaisin pidämme asiakaskohtaiset viikkopalaverit, joissa käymme läpi kuluneen viikon tehtävät ja projektien tilanteen. Lisäksi mukaan on otettu viikottainen koulutus, jolloin kukin kerrallaan kouluttaa muille jotain uutta omasta osaamisalueestaan.

Mielestäni opiskelijana työni on erittäin optimaalinen sen joustavuuden ansiosta. Pystyn soveltamaan opittuja teorioita omiin työtehtäviini, sekä pääsen oppimaan käytännön asioita uusien työtehtävien kautta. Tällainen etätyö on mahdollista informaatio sujuvan kulun ja kaikkien keskinäisen luottamuksen ansiosta. On myös tärkeää, että asiat saadaan laadukkaasti hoidetuksi siinä ajassa, joka niille on annettu.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly