Mitä jos hankkisit ammattilaisen hoitamaan markkinointia?

Toimiva yritys tarvitsee markkinointia. Yrityksen koko usein ratkaisee kuitenkin sen, paljonko markkinointiin voidaan käyttää resursseja. Yleensä markkinointi on tehokkaampaa ja johdonmukaisempaa mitä enemmän siihen on käytettävissä aikaa ja rahaa. Pienemmille yrityksille tämä on usein ongelma, etenkin jos sattuu menemään hyvin juuri nyt.

Markkinointi on ennen kaikkea tulevaisuuden ja jatkuvuuden turvaamista yritykselle. Liian usein yritys ei halua panostaa markkinointiin, sillä siitä ei koeta olevan hyötyä ja se nähdään vain menoeränä. Mitä jos markkinointia hoitaisikin ammattilainen?

Miksi hankkia markkinoinnin ammattilainen

Oli kyseessä sitten markkinoinnin tai minkä tahansa muun alan ammattilainen, on tämän tärkein ominaisuus ammattitaito. Markkinoinnin ammattilainen tietää, ainakin ideaalitilanteessa, mitä työkaluja tarvitaan ja miten niitä käytetään sekä mitä markkinoinnin kanavia on syytä käyttää tukemaan yrityksen liiketoimintatavoitteita.

Ammattimainen markkinoija osaa tehdä markkinoinnista johdonmukaista. Hän ei pelkästään valitse kanavia, jotka ovat muodikkaita, vaan pystyy suunnittelemaan markkinointia pitkäjänteisesti. Harvoin tuloksia tulee heti.

Johdonmukaisuus ja ammattitaito saavat aikaan sen, että ylimääräinen säätäminen vähenee ja resursseja käytetään siihen, mistä saadaan tuloksia. Virheistä opitaan ja markkinoinnin suorituskykyä analysoidaan säännöllisesti. Kun resursseja käytetään järkevästi myös kustannukset pienenevät ja markkinoinnista voi tulla edullisempaa kuin ilman ammattilaista. Myös me Aboadilla olemme sitä mieltä, että markkinoinnin voi muuttaa kuluerästä osaksi tulosvastuullista liiketoimintaa.

Monia vaihtoehtoja

Ensimmäinen ajatus markkinointitoimiin ryhtyessä on: “no kuka sen tekee?”.  Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta ja vaihtoehtoja on useita. Yleensä vaistomainen reaktio on, että joku pitää palkata. Se ei ole huono vaihtoehto, mutta palkattua markkinoijaa – tai oikeastaan ketä tahansa markkinoijaa – on tuettava, jotta hän voi tehdä työnsä. Aina uuden työntekijän palkkaaminen pelkästään markkinointia hoitamaan ei kuitenkaan tunnu kannattavalta,

Toinen vaihtoehto on ulkoistaa markkinointi kokonaan. Tähän on myös erilaisia vaihtoehtoja. Sekä toimisto että yksittäinen freelancer voivat hoitaa tehtävänsä yhtä hyvin. Ulkoistaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi ulkoistetun markkinointipäällikön palveluna tai vaikka pienemmällä “liekillä” aluksi ja sitten kehittää markkinointia siihen suuntaan kuin on järkevää.

Aina kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei ole sopiva. Yksi vaihtoehto on jonkinlainen hybridimalli, jolloin osa markkinoinnin toiminnoista toteutetaan sisäisesti ja osa ulkoistettuna. Esimerkiksi markkinointikampanjoiden ja -kanavien optimointi voitaisiin toteuttaa yrityksen sisällä ja strateginen suunnittelu sekä markkinoinnin raportointi olisi ulkoistettu.

Erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa markkinointia on monia, ja edellä mainittujen lisäksi on myös muita mahdollisuuksia.

Mitä voisin ulkoistaa?

Jos markkinoinnin ulkoistaminen osittain tai kokonaan kuulostaa parhaalta ratkaisulta, on mietittävä, mitä toimintoja halutaan ulkoistaa. Aivan perustasolla se voi olla kampanjoiden hallinnointia ja markkinointikanavien ylläpitoa. Mainostusalustalla, kuten Linkedin Ads tai Google Ads, on syytä tietää mitä on tekemässä. Sen vuoksi onkin hyvä idea antaa nämä sellaisen hallintaan, joka käyttää niitä joka päivä.

Joillakin voi olla tarve graafiselle työlle joko digitaaliseen käyttöön tai printattavaksi. Tällainen työ voidaan ulkoistaa esimerkiksi asiansa osaavalle mainostoimistolle joka tapauksessa – muun varsinaisen markkinoinnin toimiin on silti usein syytä hankkia eri henkilö.

Strategisen suunnittelun ulkoistaminen tai vastuun antaminen jollekin uudelle voi tuntua pelottavalta. Usein siitä on kuitenkin enemmän hyötyä kuin haittaa, sillä tällä tavalla strategian suunnitteluun saadaan aivan uusi, tuore näkökulma.

Kouluttamisen hankkiminen ulkoa on yleistä ja luonnollista. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tärkeää, ja muualta hankittuna osaamisen kehittämiseen ei mene niin paljoa aikaa eikä rahaa. Kouluttamista voidaan tehdä joko koulutuksina tai esimerkiksi konsultoinnin muodossa.

Jatkuva markkinoinnin konsultointi on myös hyvä tapa ulkoistaa markkinointitoimintoja. Tällaisessa mallissa ulkoa hankittu asiantuntija voi tehdä milloin mitäkin tarpeellista, ja erilaisia markkinointitapoja voidaan testata.

 

Kirjoittaja

Chief Technology Officer

Samu on tekniikan mies ja se näkyy. Välillä propellit viuhuvat liiankin voimakkaasti. Aika ajoin Samu osaa kommunikoida myös normaalin ihmisen tavoin.