Minkälainen video nousee yli melun? – haastattelu: Andreas Thomasson, Super Otus

Kerrotko lyhyesti kuka olet ja mitä teet?

Olen Andreas Thomasson, valokuvaaja ja videotuottaja. Toimin valokuva- ja videotuotantoyhtiö Super Otuksen toimitusjohtajana. Yhtiö perustettiin yhdessä Rob Örthénin kanssa noin kaksi vuotta sitten, ja palvelee tällä hetkellä laajaa kirjoa eri kokoisia yrityksiä niin Suomesta kuin muualta maailmastakin.

Tuntuu, että kaikki haluavat tehdä videota nyt ja sitä puskee joka paikasta. Miten yritys voi nostaa oman videonsa yli tämän “melun”?

Kuten kaikessa markkinoinnissa tärkeintä ei ole kuinka monta ihmistä näkee viestin, vaan kuinka hyvin se vaikuttaa haluttuun kohderyhmään. Tästä syystä on olennaista ymmärtää mikä kohderyhmää kiinnostaa ja minkälaisiin signaaleihin se kiinnittää huomiota. Kun video tavoittaa tehokkaasti oikean kohderyhmän, saa tämän huomion, ja jää mieleen oikealla tavalla, se on tehokas markkinointiväline.

Laadukas visuaalinen sisältö, vahva tarina ja huomiota herättävä alku ovat vahvassa asemassa, kun kilpaillaan katsojien ajasta. Sen lisäksi että näiden avulla ja hyvällä kohdistamisella saadaan oikeat ihmiset katsomaan video loppuun, ovat nämä myös tärkeitä seikkoja kun halutaan jättää muistijälki. Jos video katsotaan ilman että se herättää minkäänlaisia tunteita, unohdetaan se myös helposti. Vahva tunteita herättävä tarina saatetaan puolestaan muistaa vuosia.

Kun video tavoittaa tehokkaasti oikean kohderyhmän, saa tämän huomion, ja jää mieleen oikealla tavalla, se on tehokas markkinointiväline.

Meistä on tullut kärsimättömiä. Tarkoittaako tämä, että pitkien videoiden aika on ohi?

Erilaisen sisällön ja median tulva on kasvanut varsin suureksi. Pitää paikkaansa, että meistä on tullut entistä kärsimättömämpiä, mutta se ei suoraan tarkoita ettei pitkille videoille olisi tilausta ja tarvetta. Tärkeämpää on miettiä, mihin tarkoitukseen, missä yhteydessä ja missä tilanteessa halutaan saada katsoja investoimaan omaa aikaansa juuri sinun videoosi.

Kun halutaan, että video tavoittaa yleisönsä, on äärimmäisen tärkeää, että alku saa oikean kohderyhmän huomion ensimmäisistä sekunneista lähtien. Kun tässä onnistutaan, katsoja jaksaa seurata videota loppuun, mikäli sisältö on sekä kiinnostavaa että hänelle relevanttia. On myös muistettava, että vahva tarina pitää katsojan paremmin otteessaan ja jättää myös pysyvän muistijäljen.

Toisaalta on myös paljon tarvetta videoille, joiden katsomiseen ihmiset ovat valmiita käyttämään enemmän aikaa, kunhan videon sisältö vastaa katsojan tarpeeseen. Hyvä esimerkki tästä ovat informatiiviset videot, jotka nähdessään ja sitten käynnistäessään katsojalla on jo lähtökohtaisesti tahto oppia aiheesta enemmän.

Mikä on videomarkkinoinnin seuraava trendi?

Videon käyttö on edelleen kasvamassa kovaa vauhtia, ja tällä hetkellä puhutaan monesta mahdollisesta trendistä, jotka saattavat nousta merkittäviksi tekijöiksi videomarkkinoinnissa. Esimerkkejä näistä ovat 360-video ja VR-video, joiden avulla katsojan kokemus on sykähdyttävämpi, kun ne tuotetaan huolella.

Lisäksi voisin nostaa esiin tarinallisuuden, joka hyvin tehtynä jättää vahvan ja pidempikestoisen muistijäljen katsojaan. Odotettavissa on myös, että yhä enemmän siirrytään käyttämään kanavakohtaisia versioita (natiivivideoita) yhdestä videosta, jolloin saadaan sisältö paremmin jaettua käyttäjälle mieluisassa muodossa. Esimerkiksi video saatetaan julkaista kokopitkänä versiona Youtubessa, lyhyempänä Facebookissa, ja 10-15 sekunnin versioina Instagramissa.

Mitä markkinoijan tulee ottaa huomioon tilatessaan videomarkkinointia?

Heti alussa kun suunnitellaan videomarkkinointia on hyvä selventää itselleen mihin sillä pyritään. Halutaanko saada jokin tuote tai palvelu asiakkaiden tietoisuuteen, vai kenties tukea rekrytointia tekemällä yrityksestä houkutteleva vaihtoehto potentiaalisten työnhakijoiden silmissä?

Kun videomarkkinoinnin tavoite on selvä, on hyvä miettiä, miten video nivoutuu muuhun markkinointiin, jotta haluttu viesti saadaan kohderyhmälle kerrottua tehokkaasti. Missä kanavissa viestiä on tarkoituksenmukaista jakaa ja kenelle? Millä muulla viestinnällä vahvistetaan viestiä kohderyhmälle?

Kannattaa myös pohtia videon tarkoitusta. Mitä halutaan tapahtuvan sen jälkeen kun katsoja on nähnyt videon? Minkälainen tunne halutaan jättää videon katsojalle? Mitä pidemmälle näitä asioita on mietitty, sitä nopeammin päästään myös laadukkaaseen ja hyvin kohdistettuun lopputulokseen.

Yhä useammin yrityksillä on myös jatkuvasti tarvetta laadukkaalle visuaaliselle sisällölle esimerkiksi yrityksen sosiaalisen median kanaviin, jotta sisältö nousisi esiin valtavan sisältömäärän joukosta. Me olemme Super Otuksessa huomanneet, miten yhä useammalla yrityksellä on vastaava tarve, ja olemme pyrkineet vastaamaan siihen palvelulla, jossa sisältöä tuotetaan säännöllisesti ja kustannustehokkaasti.

Kuinka suuressa roolissa videoiden tehon mittauksen tarve on teillä ja asiakkaillanne?

Toistaiseksi mittauksissa päädytään pääosin mittaamaan pelkästään lopputulosta, eli esimerkiksi miten paljon enemmän yhteydenottoja tai myyntiä on syntynyt, ja osittain on myös mitattu esimerkiksi katselukertoja. Tosiasia kuitenkin on, että kun mitataan irrallisia asioita, tilastot saattavat myös helposti johtaa harhaan, sillä voi olla vaikeaa nähdä tilastojen taakse.

Mitä tarkemmin saadaan laadukasta tietoa siitä, mihin videomarkkinointi on käytännössä johtanut, sitä paremmin voidaan arvioida, mikä toimii hyvin ja mitä kannattaa muuttaa seuraavaan kertaan. Kun esimerkiksi tiedetään miten pitkään tiettyä videota on katsottu, tai kuinka paljon liikennettä on generoitu kotisivuille tietystä Facebook-postauksesta, on paljon paremmat mahdollisuudet oppia näistä tiedoista ja tehdä oikeita muutoksia markkinoinnissa.

Yllä kuvatut tilastot ovat nykypäivänä kohtuullisen helposti saatavilla ja niiden esittäminen helposti ymmärrettävässä muodossa on myös mahdollista ilman isoja investointeja. Näin ollen tämä on tietoa, joka päivä päivältä on yhä suuremmassa roolissa, myös pienempien projektien yhteydessä.

Miten sinä ja yrityksenne voitte auttaa meidän lukijoitamme?

Me Super Otuksessa haluamme auttaa kaikenlaisia yrityksiä kertomaan oman tarinansa, videoin ja valokuvin. Teemme monipuolisesti projekteja niin isoille kuin pienillekin yrityksille henkilökuvista brändikuviin ja ilmakuvauksesta mainosvideoihin.

Tuomme aina koko osaamisemme pöytään ja pidämme asiakkaan tavoitetteen ja tarinan keskiössä. Meiltä saa myös apua jatkuvaan sisällöntuotantoon, kun halutaan että yrityksen ilme pysyy visuaalisesti laadukkaana.

Töitämme ja yleisesti lisää tietoa meistä voi nähdä Super Otuksen kotisivuilta ja Facebook-sivulta.

 

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly