Miksi ketterä organisaatio ei horju kriisinkään keskellä?

Globaali pandemia, joka laittaa yhteiskunnat ja yritykset polvilleen…kuka olisi uskonut? Tuskin kukaan, eikä siitä syystä kukaan osannut varmasti valmistautua sen seurauksiin. Yhteiskunnan voimavarat kuluvat kansalaisten terveyden turvaamiseen, minkä seurauksena yritykset ovat joutuneet ennen näkemättömään ahdinkoon. Tietyt toimialat, kuten matkailu- ja ravintola-ala, ovat ylitsepääsemättömän selviytymistaistelun edessä. Useilla toimialoilla tilanne on kuitenkin toinen. Miksi joillain aloilla, kuten markkinointialalla, osa yrityksistä ajautuu syvään ahdinkoon ja jopa konkurssiin, kun taas toiset tuntuvat pärjäävän normaalisti tai jopa normaalia paremmin?

Kriisin keskellä organisaation sopeutumiskyky testataan

Kriisin aikana yritysten johtamiskulttuuri, sopeutumiskyky, kannattavuus sekä koko organisaation rakenne laitetaan todelliseen testiin. Hyvinä aikoina pärjätään vähemmälläkin, mutta vaikeina aikoina punnitaan ne, jotka pystyvät menestymään haastavinakin aikoina. Voidaan todeta, että jos yrityksen päätöksenteko on kankeaa ns. normaalina aikana, ei siltä voida odottaa kovin ketterää reagointia myöskään poikkeusoloissa. Näin ollen, ketterän ja joustavan organisaatiorakenteen pohjalle rakennettu yritys omaa paremmat valmiudet sopeutua tilanteeseen kuin tilanteeseen muutoksen keskellä.

Mikä on ketterä organisaatio?

Ketterässä organisaatiossa “ketteryys” ei voi koskettaa vain tiettyä yrityksen osa-aluetta, vaan sen on oltava läpi koko yrityksen ja henkilöstön ohjaava arvo. Muutamia esimerkkejä mainitakseni ketterän organisaation tunnistaa mm. työn tekemisen ja johtamisen kulttuurista, projektinhallinnan joustavuudesta, sisäisen sekä ulkoisen viestinnän avoimuudesta sekä liiketoiminnallisesta reagointi- ja epävarmuudensietokyvystä. Ketteryys on kulttuuri, joka voidaan mieltää “perinteisen” vastakohtana monessa mielessä. Kulttuuri, jossa mitään ei voida perustella “koska näin on aina ennenkin tehty”.

Ketteryys on kulttuuri, jossa mitään ei voida perustella “koska näin on aina ennenkin tehty”.

3 syytä, miksi valita ketterä yhteistyökumppani

  1. Kriisit eivät horjuta yritystä, jonka rakenne on joustava ja herkkä reagoimaan uusiin muutoksiin. Liiketoiminnalliseen vakauteen, henkilöstön ja työn tuloksen tehokkuuteen voi luottaa olosuhteista riippumatta.
  2. Ketterä yritys reagoi nopeasti myös asiakkaan muuttuviin tarpeisiin. Ympäristön muutokset voivat aiheuttaa äkillisiä muutoksia, esimerkiksi työmäärän kasvua tai laskua, johon on pystyttävä vastaamaan nopeasti.
  3. Ketterien ja mukautumiskykyisten yhteistyömallien avulla voidaan varmistaa molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö tilanteesta riippumatta muuttuvissakin olosuhteissa. Toiminnan tuottavuuden säilyttäminen on ketterän organisaation ytimessä.

Mistä sitten tunnistaa ketterän yrityksen?

Kaikki voivat tietenkin kutsua itseään ketteriksi toimijoiksi, mutta yrityksen todellista luonnetta on joskus vaikea nähdä markkinointilauseiden läpi. Kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin asioihin kumppania valitessasi, jos ketteryys ja joustavuus ovat sinulle tärkeitä arvoja:

  • Realistiset tavoitteet tyhjien tai liian hyvältä kuulostavien lupausten sijaan
  • Prosessien selkeä kuvaus ja läpivienti jo neuvotteluvaiheessa
  • Läpinäkyvyys prosesseihin, esimerkiksi projektinhallintaan ja hinnoitteluun
  • Yhteistyö- ja sopimusmallit ovat reiluja eivätkä esimerkiksi määräaikaan sidottuja
  • Kommunikaation ja raportoinnin avoimuus ja tarkoituksenmukaisuus
  • Kriittinen suhtautuminen myös omaan työhön ja siihen, että kaikki toimenpiteet voidaan perustella esimerkiksi liiketoiminnan tavoitteisiin

Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia ja me Aboadilla toivomme todella, että mahdollisimman monet pystyvät reagoimaan tehokkaasti nopeasti muuttuvan maailman vaatimuksiin. Meidän näkemyksemme on, että joustava yhteistyö on avainasemassa, jotta voimme selvitä näiden haastavien aikojen yli.

Meillä on jo ennen haastavia aikoja ollut Help first -asenne, joka näkyy koko yrityksen ja henkilöstön toiminnassa. Siispä haluamme auttaa yrityksiä ja organisaatiota kohti markkinoinnin moderneja yhteistyömalleja tarjoamalla apua aina siellä, missä voimme. Jos siis haluat kuulla lisää kehittämistämme yhteistyömalleista, joustavasta kumppanuudesta ylipäänsä sekä niiden sovittamisesta markkinointipalveluiden kontekstiin, ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan!

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly