Mikä tekee modernin markkinoinnin johtajan?

Pidimme Lean-markkinoinnin johtaminen -webinaarin, joka sai hyvän vastaanoton. Päätinkin nostaa yhden siinä sivutun aiheen tässä esiin. Se on modernin markkinoinnin johtajan rooli ja mikä tekee tällaisen johtajan.

On nimittäin tiettyjä piirteitä, jotka olen nähnyt menestyvien markkinointitiimien tai yksilöiden omaavan, ja löydän myös niitä meidän toimintamme onnistumisen yhtenä perusrakenteena.

Mittaus, teknologiaymmärrys, muutosjohtaminen, asiakaspolkuajattelu ja vastaavat ovat tietenkin tärkeitä piirteitä modernin markkinoinnin johtajassa. Mielestäni ne on listattu jo niin monta kertaa, että en näe tarpeelliseksi luetella sinulle taas niitä, etkä sinäkään varmaan tänne tullut samoja asioita lukemaan. Katsotaan siis hieman erilaisesta kulmasta.

Johtaminen taidoksi, ei titteliksi

Erityisesti lean-markkinoinnin, mutta myös kaiken muun modernin markkinoinnin parissa, johtaminen on enemmän taito kuin tittelin tuoma mandaatti. Johtamisvastuu riippuu kontekstista ja jokainen markkinointitiimissä johtaa jotain. Jotkut johtavat itseään, toiset tiettyjä toimintoja tai ihmisiä.

Meillä se esimerkiksi peilaantuu yleensä asiakkuuteen, eli asiakkaan yhteyshenkilö meidän puoleltamme johtaa kyseisen asiakkuuden tiimiä. Tällöin myös toimitusjohtajana olen itse asiantuntijan roolissa tietyissä tiimeissä. Johtaminen, kohdistuu se itseensä tai kontekstin ympärille muotoutuneeseen tiimiin, on taito. In-house puolella se voi perustua hankkeeseen, liiketoimintaosa-alueeseen tai muuhun kontekstiin. Koska johtaja-tittelin omaava ei voi osata kaikkea, pitää muidenkin johtaa tiettyjä muutoksia ja toimintoja.

Johtaja arjessa

Yksi tärkeimmistä muutoksista modernin markkinoinnin johtajan työssä on olla johtaja arjessa. Roolisi ei enää ole kuulla kerran kuukaudessa, mitä alaisesi ovat touhunneet ja delegoida tekemistä yksilöille. Sinun tehtäväsi on olla mukana. Tämä koskettaa sinua, olitpa kuinka suuri VP tai dirikka vain.

Tehtäväsi on toki piirtää isoakin kuvaa, mutta sinun pitää olla myös arjessa mukana. Olet mukana markkinointitiimin weeklyissä, sparraat asiantuntijoita, esität kysymyksiä ja viet toimintaa oikeaan suuntaan.

Samalla sinun pitää olla entistä enemmän kärryillä nykyajan teknologioista ja toimintamalleista. Kaukana ovat ne päivät, kun johtaja pystyi vain näyttämään deckin dioja ja sanomaan “toteuta”!

Luonteva liikkuminen strategisen ja taktisen toiminnan välillä

Jotta voit viedä sitä isoa kuvaa eteenpäin ja samalla ymmärtää sekä mahdollistaa onnistumista asiantuntijatasolla, sinun ja asiantuntijoiden pitää liikkua luontevasti ns. ylätason tekemisestä kädet savessa -tekemiseen.

Sinun tulee kyetä ottamaan 10 kilometrin korkeudesta kuva tekemisestä, näyttää suuntaa ja lähteä edistämään sitä taktisesti tiimin kanssa. Samalla sinun pitää myös nostaa muita välillä sinne 10 kilometrin korkeudessa olevaan tilannekuvaan, jotta jokainen näkee oman työnsä vaikutuksen.

Tiimiläisten kasvun mahdollistaminen

Johtajana sinun tehtäväsi on olla mahdollistamassa tiimiläisten kasvua, joka johtaa markkinoinnin tulosten kasvuun. Enää ei kannata rekrytä spesialisteja tekemään yksittäistä työtä, jos haet modernia markkinointia. Tarvitset t-mallin markkinoijia.

T-mallin markkinoijat

T-mallin markkinoijien kasvattaminen on taitosiiloihinsa juuttuneeseen spesialistiporukkaan verrattuna huomattavasti parempaa ja tehokkaampaa. Näin resursointiakin projekteissa voidaan miettiä taitopohjaisesti. Lisäksi tiimin resilienssi kasvaa, kun yhden ihmisen sairasloma ei kaada koko toimintaa, vaan muut voivat tukea häntä poissaolon ajan. Tämä myös mahdollistaa, että asiantuntijat kasvavat ja rakentavat osaamistaan lisää sekä voivat kommunikoida keskenään.

Kehitys ja oppiminen on tärkeämpi kuin konversio

Voit tehdä kaikki asiat, kuten modernin markkinoinnin johtaja, olematta sitä. Yksi suurimmista muutoksista pitää tapahtua korvien välissä. Sinun pitää johtajana kyetä nostamaan oppiminen ja kehitys markkinoinnissa ykköstavoitteeksi. Näin luodaan ajatus pitkän aikajänteen kehityksestä sähköpostin avausprosentin tai viikon konversioiden sijaan, vaikka tärkeitä nekin voivat olla.

Johtajan rooli on mahdollistaa

Johtajan rooli onkin siirtynyt enemmän mahdollistajaksi. Johtaminen kun ei ole sitä, että käsketään tekemään asioita, vaan mahdollistetaan, että ihmiset tekevät töitään itseohjautuvasti ja heillä on mahdollisuudet kasvaa tavoitteisiinsa.

Esimerkiksi meidän organisaatiossamme minä en määritä kenenkään tavoitteita. Kerron yrityksemme tavoitteen ja kysyn jokaiselta kontribuutionsa vuoden aikana siihen. Sen jälkeen minun tehtäväni on auttaa heitä pääsemään siihen itsenäisesti. Minun ainoa tehtäväni on auttaa muita pääsemään tavoitteisiinsa kaikin mahdollisin tavoin tekemättä tietenkään työtä heidän puolestaan.

Virheet ovat kehitystä

Virheiden roolin pitää myös muuttua. Niitä ei haluta, mutta niitä sattuu. Se on ihan ok ja oikeastaan osa arkea. Ei tarvitse juoda kakkukahveja aina kun hommat menee käteen. Juokaa toki, jos haluatte, mutta ei tarvitse. Sen sijaan virheet on tärkeä tuoda esille ja nähdä mahdollisuutena oppia koko tiimin voimin sekä parantaa prosesseja minimoiden niiden mahdollisuudet tulevaisuudessa. Virheen esiin tuleminen on merkki siitä, että pystymme tunnistamaan niitä ja niihin reagointi mahdollistaa, että meistä tulee parempia.

Modernin markkinoinnin johtamisen taito

Jos sinua kiinnostaa, mistä lähteistä tätä taitoa kannattaa kehittää, niin kurkkaa esimerkiksi nämä lähteet:

  • The Toyota Way: 14 Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer, Jeffrey Liker
  • Leadership Strategy and Tactics: Field, Jocko Willink
  • Manual Managing Oneself, Peter F. Drucker
  • Principles: Life and Work, Ray Dalio
  • The 12 Powers of a Marketing Leader: How to Succeed by Building Customer and Company Value, Thomas Barta

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly