Markkinatestistä arvokasta tietoa kansainvälistymiseen

Jos olet suuntaamassa kansainvälisille markkinoille, tiedät varmaankin, että kohdemarkkinoita koskevia päätöksiä ei kannata tehdä Tarot-korteista ennustamalla tai äidin mielipiteen perusteella.

Mielessäsi voi pyöriä seuraavanlaisia kysymyksiä

  • Mitkä ovat potentiaalisimmat kohdemarkkinani?
  • Ketkä ovat potentiaaliset asiakkaani?
  • Mitä palveluja tai tuotteita asiakkaani haluavat ostaa milläkin markkinalla?
  • Mitä teemoja sisältömarkkinoinnissa kannattaa käyttää millekin kohdeyleisölle?
  • Mitä kanavia kannattaa käyttää?

Ennen kuin alat valmistella perinteistä markkinatestiä tai puoli vuotta kestävää markkinatutkimusta potentiaalisista kohdemarkkinoista, kerron sinulle vaihtoehtoisesta tavasta saada tietoa kohdemarkkinoista.

Markkinatesti on kevyt tapa testata kiinnostusta kohdemarkkinoilla

Aboadin kehittämän testauslogiikan mukaisesti markkinatestiä varten määritetään hypoteeseja, joita voidaan testata ketterästi digitaalisen markkinoinnin keinoin.

Hyvä esimerkki tästä on, että tekemämme markkinatestin ansiosta asiakkaamme sai tietää, että suurin kiinnostava kohdemarkkina ei olekaan potentiaalisin.

Markkinatestillä tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan esimerkiksi yhteen tai kahteen kanavaan rakennettua digitaalisen markkinoinnin kampanjaa, jossa testataan tuotteidesi tai palvelujesi saamaa vastaanottoa eri kohdemarkkinoilla ja eri yleisöjen keskuudessa.

Oleellista on määrittää heti alussa, mitä asioita halutaan selvittää ja päättää tämän pohjalta testin kannalta oleelliset mittarit.

Usein kannattaa ensisijaisesti selvittää, mille kohdemarkkinoille kannattaa suunnata, ketkä ovat potentiaaliset asiakkaat, ja mitä palveluja tai tuotteita kukin kohdemarkkina on kiinnostunut ostamaan. Toissijaisesti voi kannattaa testata eri markkinoille ja eri ostajapersoonille toimivia sisältömarkkinoinnin teemoja ja kanavavalintoja. Lisäksi kiinnostavaa voi olla saada tietoa ostajapersoonien demografiasta, teknografiasta ja käyttäytymisestä.

Päätöksiä datalla, ei mutulla

Perinteiseen laadulliseen markkinatestiin verrattuna saadaan luotettavaa dataa, joka perustuu ihmisten käyttäytymiseen mainoksen nähtyään.

Markkinatesti antaa sinulle dataan pohjautuvaa tietoa kohdemarkkinoistasi. Valideja tuloksia saadaan kun mediabudjettia sekä aikaa testaukselle ja tulosten analysoinnille on varattu riittävästi.

Saat eniten irti tuloksista, kun käytät apuna visuaalista analytiikkamittaristoa (dashboard).

Kiva idea. Mistä aloitan?

Haluatko tietää, mitä mittareita markkinatestissä kannattaa käyttää tai miten ylipäänsä koko markkinatesti kannattaa suunnitella ja toteuttaa ja ennen kaikkea: miten tuloksia kannattaa analysoida?

Laita viestiä alla olevalla yhteydenottolomakkeella ja kysy lisää!

 

Kirjoittaja

CEO

Juha on se, jolle soitetaan, kun on aika luoda asiakaslähtöistä ja modernia digitaalista markkinointia. Markkinoinnin konseptointi, digitaalinen markkinointi ja mittaus kuuluvat tämän herran erityisosaamiseen.