Ketterän markkinoijan työkalupakki

Markkinoinnin – varsinkin digitaalisen markkinoinnin – yhteydessä puhutaan aina siitä, miten markkinoijan on jatkuvasti opittava ja omaksuttava uutta tietoa pärjätäkseen alati muuttuvassa teknologioiden, alustojen ja keinojen kentässä. Mutta miten tämä on oikeasti mahdollista, kun pelkästään kaikkien mahdollisten kanavien hallitseminen tuntuu jo itsessään mahdottomalta, ja lisäksi uutisia olisi seurattava päivittäin ja kaikkien osaamista pitäisi vielä viikoittain päivittää? Onnea yksisarvisen metsästykseen – ei se nimittäin olekaan mahdollista.

Ymmärrä kokonaisuus, keskitä fokus ydinosaamiseen

Liiketoimintalähtöisen markkinoijan tärkein ominaisuus on ymmärtää monikanavaisia kokonaisuuksia ja etenkin sitä, miten ne vaikuttavat (positiivisesti) liiketoiminnan kehitykseen. Se ei suinkaan tarkoita, että jokaista kanavaa pitäisi osata operoida tehokkaasti, sillä kaikkien kanavien hallinta asiantuntijamaisella tasolla on mahdotonta. Vaikka kuinka työnhakuilmoituksissa etsitään superihmisiä, niin oman kokemukseni mukaan sellaisia ei ole olemassa.

Kokonaisuuden hahmottamisen lisäksi markkinoijan on valittava oma ydinosaamisalueensa, johon suuntautua. T-mallin markkinoija fokusoi aikaa oman ydinosaamisalueensa kehittämiseen, oli se sitten yksittäinen kanava tai markkinoinnin keino. Muiden kanavien ja kokonaisuuden ymmärtäminen riittää varsinkin silloin, kun ympärillä on tehokas tiimi, jonka vahvuuksia voidaan käyttää niillä osa-alueilla, jotka eivät ole omia vahvuuksia. Priorisointi on nykypäivän markkinoijan top 5 -työkalu, koska informaation joukosta on tehokkaasti löydettävä se sisältö, josta on hyötyä itselle ja omalle ydinosaamisalueelle – uutishöttöön on helppo hukkua.

Ajattele leanisti – kyseenalaista

Kyseenalaistaminen on kehittymisen perusta, sillä kaavoihin kangistuminen tappaa kehityksen tehokkaasti. Silloin, kun joku perustelee, että “koska näin on aina ennenkin tehty”, on peli jo menetetty. Lean-markkinointi perustuu ajattelutapaan, jossa jokainen toiminto, päätös ja kanava kyseenalaistetaan terveellä tavalla kehityksen mahdollistamiseksi. Kyseenalaistamisen ei tarvitse olla kyynistä ja epäilevää, vaan ydinkysymyksenä on: “Onko tästä hyötyä ja/tai voiko tämän tehdä tehokkaammin?”

Markkinoija, uskalla kyseenalaistaa niin omat kuin muidenkin päätökset. Haastamalla syntyy oivalluksia ja oivalluksista syntyy kehitystä. Usein paras henkilö tarkastelemaan rutinoituneita toimenpiteitä ja prosesseja objektiivisesti on tiimin tuorein jäsen. Hänelle ei ole vielä kerennyt muodostua huonoja rutiineja, joille muut ovat voineet jo sokeutua – käytä siis mahdollisuuksien mukaan tätä vahvuutena, ja anna uuden tiimiläisen muodostaa omat prosessinsa ennen kuin survot hänet samaan muottiin muiden kanssa – kuka tietää, ehkä se kaikkien “aina” toteuttama toimintatapa ei olekaan se paras tai tehokkain!

Analysoi ja usko dataan

Kaikissa markkinoinnin tulevaisuuden ennusteissa mainitaan myös datan merkitys. Teknologioiden myötä datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti, ja big datan hyödyntäminen on alan seuraavia suuria megatrendejä. Datan inhimillinen analysointi tulee kuitenkin kaikesta huolimatta pysymään ihmisen harteilla, ja sen myötä nostamaan merkitystään alan ammattilaisten osaamisvaatimuksissa. Asioita, jotka nousevat esiin datan analysoinnissa ovat esimerkiksi:

  • Datan joukosta olennaisen tiedon etsiminen
  • Datan luotettavuuden arviointi ja todentaminen
  • Numeroiden jalostaminen laadullisen käyttäjäkokemuksen arviointiin
  • Tilastojen ja mittarien visualisointi ymmärrettävään muotoon
  • Liiketoiminnallisesti merkittävien päätösten edistäminen datan perusteella

Älä siis heitä pyyhettä kehään sen tähden, että robotit vievät markkinoijien työt, vaan tartu haasteeseen ja sukella dataan. Sieltä löytyy vastaukset aina mikrotason nyansseista, mainosten välisestä toimivuudesta ja yksittäisistä käyttäjäkokemuksen havainnoista makrotason liiketoiminnallisiin päätöksiin asti.

Erehdy ja opi

Virheitä tulee joka tapauksessa, joten niiden pelkääminen on turhaa. Lean-markkinoija implementoi ideat nopeasti käytäntöön, testaa, erehtyy ja oppii. Tärkeämpää kuin virheiden välttely, on niiden tekeminen, sillä niiden avulla saadaan nopeasti palautetta siitä, mikä toimii ja varsinkin siitä, mikä ei toimi. Kun riittävän kauan suljet pois asioita, jotka eivät toimi, jää jäljelle väkisinkin toimivia elementtejä. Älä suunnittele valmista, vaan laita rohkeasti homma pyörimään ja anna datan osoittaa olettamukset oikeiksi tai vääriksi!

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly