Askel kohti digimarkkinointia

Mainonnan rooli ja muoto ovat muuttuneet, mutta kaikki yritykset eivät ole vielä kunnolla heränneet uuteen aikaan. Perinteisessä mainonnassa on käytetty massamediaa. Aiemmin viestit pyrittiin saamaan läpi tapetoimalla katukuva tai oman asiakaslehden kautta. “Lehti ja juliste” -aikakauden hyvänä puolena oli se, että yritys hallitsi sataprosenttisesti, mitä siitä julkaistiin. Huonona puolena taas se, että markkinointi oli yksisuuntaista ja vuorovaikutus asiakkaisiin todennäköisesti puuttui. Asiakasymmärrys ei kasvanut ja mahdollinen mittaus tehtiin vasta kampanjan jälkeen.

Uusia medioita syntyy koko ajan. Niitä on aina syntynyt, mutta ei tällä vauhdilla ja tavoittavuudella mitä se nyt on. Kun televisiolla meni 50 miljoonan käyttäjän saamiseksi 13 vuotta, niin Facebookilla meni siihen kaksi vuotta, Youtubella 10 kuukautta ja Pokemón GO:lla vain 19 vuorokautta.

Uuden kokeilua

Nykyään asiakaslehden virkaa ajavat esimerkiksi sosiaalisen median kanavat. Sosiaalisen median palveluihin käytetty aika on kasvanut Suomessa 52% viimeisen kahden vuoden aikana. Kärjessä on edelleen Facebook, joka on jatkuvasti kasvattanut käyttäjämääriään, vaikka sen hiipumisesta on puhuttu jo pitkään. Digitaalisissa kanavissa voi helposti kohdentaa viestin oikeille kohderyhmille ja reagoida reaaliajassa mittaustuloksiin. Asiakasymmärrys kasvaa ja mediaan sijoitettu pääoma tuottaa paremmin. Mainonta on muuttanut muotoaan teoiksi ja niistä kertomiseksi, eli sisältö on läpinäkyvämpää ja suunnitelmallisempaa. Sisällön tuottamisen ei tarvitse enää olla pelkästään markkinointiosaston harteilla, vaan se voi koskea koko yrityksen henkilökuntaa. Tutkimusten mukaan yritysten tai niiden henkilökunnan kertomaan viestiin luotetaan enemmän kuin hallitukseen tai mediaan.

Niin sanottua perinteistä mainontaa ei tarvitse heittää romukoppaan, mutta kannattaa ottaa sen rinnalle kokeiluun digimarkkinointi. Kaikki yritykset eivät ole vielä ymmärtäneet digimarkkinoinnin kokonaisuutta ja sen tuomia uusia mahdollisuuksia. Ei uskalleta lähteä tekemään uudella tavalla. Tämä on ymmärrettävää, sillä muutoksen läpivienti on aika iso ponnistus. Koko laivaahan ei tarvitse kokonaan kääntää kerralla, vaan muutoksen voi tehdä pienissä osissa. Aloittaa vaikka pilotoimalla yhdellä kampanjalla järkevällä budjetilla ja käyttää apuna ulkopuolista resurssia. Samalla oppii asiakkaista: minkälainen mainonta toimii ja kenelle. Seuraavalla kerralla on jo pilotista saatu tieto pohjalla, jonka päälle pääsee rakentamaan vielä parempaa.

Otetaan ensimmäinen askel yhdessä. Ota rohkeasti yhteyttä.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly