Asiakaskokemuksen laadullinen analysointi

Monien yritysten tavoitteena on toteuttaa asiakaslähtöistä markkinointia asiakkaiden käyttäytymisen, odotusten ja arvojen pohjalta. Sen ymmärtämiseksi yrityksen on kerättävä sekä määrällistä että laadullista dataa asiakkaiden toiminnoista, ja kehitettävä markkinointia näiden tietojen pohjalta.

Haluaisitko sinä tietää, mitä ihmiset oikeasti tekevät sivuillasi? Miksi konversioita ei synny, vaikka sivuillasi riittää kävijöitä? Jos tavoitteenasi on tarkastella asiakkaiden toimintaa yrityksesi nettisivuilla tai mobiiliapplikaatiossa, yksi hyvä tapa kerätä laadullista käyttäytymisdataa on hyödyntää erilaisia seurantatyökaluja. Me Aboadilla käytämme esimerkiksi Hotjar -seurantatyökalua laadullisen asiakasdatan keräämiseksi ja asiakaskokemuksen analysoinnin tukena.

Seurantatyökalusta apua datan keräämiseen

Hotjarin avulla voit toteuttaa kyselyitä nettisivuillasi, pyytää kävjöiltä palautetta sivuston käyttökokemuksesta, luoda lämpökarttoja kävijöiden käyttäytymisen pohjalta tai löytää esimerkiksi mahdollisia pullonkauloja asiakaspolulta. Käyttäytymisen visualisointi on työkalun kanssa helppoa ja voit hyödyntää dataa muun keräämäsi datan tukena. Pääset myös näkemään verkkosivusi niin sanotusti asiakkaan silmin ja löydät mahdollisia kehityskohtia asiakaspolun eri vaiheista. Hotjar kerää dataa satunnaisotannalla, ja sen keräämä data on anonyymia käyttäytymisdataa.

Vältä kompastuskivet

Kuten aina analyyseissa, on hyvä muistaa, että riittävä data on kaiken toiminnan A ja O. Muutaman otoksen analysoinnin tulokset saattavat johtaa sinut tekemään vääriä päätelmiä asiakkaiden käyttäytymisestä, joten ole kärsivällinen ja anna datan kerääntyä rauhassa. On hyvä myös sulkea oman yrityksen liikenne pois tuloksista, jotta data pysyisi mahdollisimman luotettavana.

Tässä vielä muistilista sinulle, ennen kuin aloitat laadullisen käyttäytymisdatan keräämisen:

  1. Muista AINA ilmoittaa datan keräämisestä sivustollasi
  2. Anna datan kerääntyä rauhassa, äläkä tee hätäisiä johtopäätöksiä muutaman käynnin perusteella
  3. Tarkastele kerääntynyttä dataa kriittisesti

Mitä laadullisen käyttäytymisdatan hyödyntämisellä voi saavuttaa?

Hyödyntämällä laadullista dataa voit oppia asiakkaistasi ja tehostaa nettisivujesi toimintaa. Käyttäjäkokemusta on mahdollista optimoida kerätyn datan pohjalta, mikä taas kasvattaa asiakastyytyväisyyttä ja vie markkinointiasi kohti asiakaslähtöisempää lähestymistapaa.

Asiakaskäyttäytymisen ja sen mittaamisen kehityskohteet lähtevät aina markkinoinnin ja liiketoiminnan tavoitteista; jos tavoitteena on hankkia liidejä verkkosivuilta, on tärkeää tutkia tähän tavoitteeseen johtavia toimenpiteitä, ja jos tavoitteena on esimerkiksi verkkokaupan ostot, on käyttäytymisen analysointi suunnattava ostoprosessin vaiheisiin. Laadullisen käyttäytymistutkimuksen ydinajatuksena on selvittää ja vastata asiakkaan haasteisiin, ja luoda tavoitellusta asiakaspolusta mahdollisimman helppo asiakkaan kannalta.

Haluatko pysyä perässä digitaalisen markkinoinnin kehityksessä?

Tilaa Digital Marketing Weekly