Vuoden 2021 alkaessa maailma on hyvin erilainen kuin se oli vuosi sitten, mutta mitä se tuo tullessaan markkinoijille?

Tärkeimmät opit B2B-myynnin ja markkinoinnin kehitykseen tästä eteenpäin: pidä nämä 5 asiaa mielessäsi, kun kehität kaupallisia toimintojanne nyt ja lähitulevaisuudessa.

Koostimme nämä viisi taktista toimenpidettä, joiden avulla jokainen yritys voi koostaa oman taktisen digitaalisen markkinoinnin työkalupakkinsa kattavan kokonaisuuden. 

Nettisivujen merkitys markkinoinnissa ja liiketoiminnassa on suuri, ja siksi niihin tulisi panostaa nyt enemmän kuin koskaan. Sivuston on oltava hyvin suunniteltu sekä teknisesti toimiva ja nopea.

Deepfaket eli syväväärennonkset ovat monille tuttuja lähinnä negatiivisista yhteyksistä. Millaisia mahdollisuuksia ne voivat tarjota kuitenkin tulevaisuudessa markkinoinnille?

Tämän blogin tavoitteena on havainnollistaa tehokkaan B2B markkinointi- ja myyntiputken rakentamista, sekä liidien generoinnin ja tunnistamisen merkitystä myynnin tukena.

Google consent moden myötä käyttäjien yksityisyyttä kunnioitetaan aiempaa enemmän samalla, kun markkinoijat voivat kerätä aiempaan varmemmin tietoa käynneistä.

Luovuimme toimistosta ja vapautimme toimistorahat työntekijöiden käyttöön. Tavoitteena on tehdä parempi ratkaisu kuin perinteinen toimistotyö tai etätyö, ei vain korvata sitä.

Näillä osaamisprofiileilla pystyt kattamaan kaikki tarvittavat markkinoinnin osa-alueet ja muodostamaan optimaalisen markkinointitiimin.

Asiakaspolussa kohtaamispisteitä on monia, mutta liian usein keskitytään ostopolun loppupäähän. Attribuutiomallinnus on win-win-tilanne markkinoijille ja koko liiketoiminnalle.