Digitaalisen markkinoinnin yhtenä perustavaa laatua olevana periaatteena on epäonnistuminen. Epäonnistuminen on itseasiassa ollut markkinoinnissa mukana jo ennen digitaalisia työkaluja, mutta epäonnistumisen kohdentaminen tiettyyn osa-alueeseen on ollut erittäin hankalaa.