Koostimme nämä viisi taktista toimenpidettä, joiden avulla jokainen yritys voi koostaa oman taktisen digitaalisen markkinoinnin työkalupakkinsa kattavan kokonaisuuden. 

Nettisivujen merkitys markkinoinnissa ja liiketoiminnassa on suuri, ja siksi niihin tulisi panostaa nyt enemmän kuin koskaan. Sivuston on oltava hyvin suunniteltu sekä teknisesti toimiva ja nopea.

Deepfaket eli syväväärennonkset ovat monille tuttuja lähinnä negatiivisista yhteyksistä. Millaisia mahdollisuuksia ne voivat tarjota kuitenkin tulevaisuudessa markkinoinnille?

Tämän blogin tavoitteena on havainnollistaa tehokkaan B2B markkinointi- ja myyntiputken rakentamista, sekä liidien generoinnin ja tunnistamisen merkitystä myynnin tukena.

Google consent moden myötä käyttäjien yksityisyyttä kunnioitetaan aiempaa enemmän samalla, kun markkinoijat voivat kerätä aiempaan varmemmin tietoa käynneistä.

Luovuimme toimistosta ja vapautimme toimistorahat työntekijöiden käyttöön. Tavoitteena on tehdä parempi ratkaisu kuin perinteinen toimistotyö tai etätyö, ei vain korvata sitä.

Näillä osaamisprofiileilla pystyt kattamaan kaikki tarvittavat markkinoinnin osa-alueet ja muodostamaan optimaalisen markkinointitiimin.

Asiakaspolussa kohtaamispisteitä on monia, mutta liian usein keskitytään ostopolun loppupäähän. Attribuutiomallinnus on win-win-tilanne markkinoijille ja koko liiketoiminnalle.

Tällä videolla näytämme, miten Google Tag Managerin seurantakoodi lisätään nettisivuille oikeaoppisesti.

Samalla, kun suunnittelet organisaation läpi kulkevan, arvoa tuottavan markkinoinnin suunnitteluprosessin, mieti myös asiakkaan kannalta, miten voit maksimoida yrityksesi tuottaman arvon kaikissa asiakkuuden vaiheissa.